Pszichológiai, szociálpszichológiai alapismeretek | Sulinet Tudásbázis

A forteiloidosis fejlődési ciklusa

Forrás: Solymos alapján saját ábra 2. Fejlődéselméletek Freud pszichoszexuális fejlődéselmélete Freud sokat vitatott fejlődéselmélete elsőként hívta fel a figyelmet a koragyerekkori történések jelentőségére a személyiség későbbi alakulásában, egészséges vagy kóros működésében. Freud a fejlődés mozgatójának az ösztönöket tekintette, és kitüntetett szerepet tulajdonított a szexuális késztetéseknek libidó a személyiség alakulásában. A testi éréssel összhangban, a fejlődés jelentős időszakaiban a libidó különböző testtájakra irányul, melyek az adott életkorban leginkább alkalmasak az örömszerző viselkedésre ezek az erogén zónák.

A libidófejlődés stádiumai vagy más néven a pszichoszexuális fejlődés állomásai ezekről a testtájakról kapták elnevezésüket V. Komlósi, Orális szakasz: a száj, mint a szopás és evés szerve kap kitüntetett szerepet. Anális fázis: a székletürítés képességének kialakulásával a végbélnyílás válik a fő erogén zónává. A fallikus szakasz központi témája az Ödipusz-komplexus, amely jellemzője az ellentétes nemű szülő iránti erős vonzódás és az azonos nemű szülővel való rivalizálás.

A konfliktus megoldása az azonos nemű szülővel való azonosuláshoz és a Superego kialakulásához vezet.

2.2. A pszichológiai fejlődés és sajátosságai

Latencia lappangás időszaka: az impulzusok elfojtottak, az érdeklődés kifelé fordul, más irányú tevékenység válik meghatározóvá iskola.

Genitális szakasz: serdülőkorban az autoerotikus tevékenység helyett a megfelelő partnerrel létesített kapcsolat és genitális örömszerzés válik a legfőbb örömforrássá. A fejlődés lényegében a serdülőkorban lezárul. Freud szerint az egészséges fejlődés feltétele, hogy a személy végighaladjon a libidófejlődés fázisain, a kóros lelki működések pedig azzal hozhatók összefüggésbe, hogy a személy valamelyik szinten megrekedt fixálódott a számára túl sok vagy túl kevés ingerlés miatt.

A fixált szint kielégülési mintái fogják dominálni a személy viselkedését, és meghatározhatják jellemvonásait is. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete Az egész életen át tartó fejlődés lehetőségét hirdeti Erik H. Erikson Freud fejlődéselméletéből indult ki, de azt jelentősen módosítva alkotta meg pszichoszociális fejlődéselméletét, melyben az élet során megtapasztalt társas hatások jelentőségét hangsúlyozza.

Navigációs menü

A fejlődést nyolc szakaszra osztja, ezek mindegyike egy pszichoszociális krízis köré szerveződik ebben az értelemben kritikus időszakok. A válság mindig fordulópontot jelent: óriási növekedési lehetőséget rejt magában, ugyanakkor sérülékennyé is teszi a személyt Erikson, Az egészséges személyiségfejlődés során át kell esnünk a forteiloidosis fejlődési ciklusa ún.

Minden szakaszban két egymással ellentétes kimeneteli lehetőség adódik: az egyik adaptívabb, a másik "megbetegítő" lehet. Ős bizalom a bizalmatlansággal szemben: az anyával való kapcsolatban alapvető szükségleteinek kielégítése során a csecsemőnek az az alapélménye alakul ki, hogy a világ megbízható és biztonságos. A bizalom alapja az anyával való kapcsolat minősége.

Ha a gondoskodás nem megfelelő pl. Autonómia a szégyennel és a kétellyel szemben: a záróizmok akaratlagos irányítása az önkontroll és az anyától való függetlenség, autonómia érzetét adja. Bátorítani kell az autonómia-törekvéseket, miközben meg kell védeni a kisgyermeket a szégyen és kétely korai élményétől, ami akkor jön létre, ha kudarcot vall, bírálják, gúnyolják vagy megakadályozzák az önálló cselekvésben.

Kezdeményezés a bűntudattal szemben: a gyermek megéli, hogy hatással van a környezetére aktív, önindította mozgás, kísérletezés, a világ felfedezése, a környezet tárgyaival való manipulálás formájában. Veszélye a bűntudat, ami akkor jön létre, ha a kezdeményezést korlátozzák, leértékelik, esetleg büntetik annak érvényesítését.

Teljesítmény a csökkentértékűséggel szemben: a Freud által leírt latencia szakaszban a forteiloidosis fejlődési ciklusa gyermek megtanulja, hogy azzal szerezhet elismerést, ha teljesít valamit. Fontos hajtóerővé válik a teljesítményvágy, az intellektuális kíváncsiság, képes kitartóan feladatot végezni és kialakul a tevékenység befejezéséből adódó öröm.

íny papilloma szövettana 10 napos méregtelenítő étrend-kiegészítők

Ha azonban a gyermeket ezen a területen kudarcok érik, akkor elveszti bizalmát képességeiben és kisebbrendűségi érzés alakul ki benne. Identitás a szerepkonfúzióval szemben év : a serdülőkor az identitás önazonosság keresésének és kialakításának időszaka, a különböző szerepek próbálgatása, a foglalkozás, eszmék melletti elköteleződés megtalálása. Ha nem sikerül szilárd identitást kialakítani, akkor szerepzavar jön létre, amit az elköteleződés hiánya jellemez.

készítmények a papillómák eltávolítására kifejezés a genitális szemölcsök eltávolítására

Intimitás az izolációval szemben: a fiatal felnőttkor feladata intim kapcsolat létrehozása egy másik személlyel úgy, hogy szorongás nélkül képes legyen magát átadni az intimitást igénylő helyzeteknek. Csak azok képesek intim kapcsolatok szoros barátság, párkapcsolat kialakítására, akik tisztában vannak önmagukkal, vagyis szilárd identitással rendelkeznek.

Ha a fiatal fél az én-vesztéstől, a másikban való feloldódástól, akkor kerüli ezeket a helyzeteket, aminek következtésben elmagányosodik.

Alkotóképesség a stagnálással szemben: az alkotóképesség generativitás a felnőttkor feladata, olyasvalami létrehozása, ami túlél bennünket pl. Ellenkező esetben a stagnálás állapotában a személy képtelen a jövőnek szentelni magát, csak saját szükségleteivel van elfoglalva, önmagába zárul, élete sivárrá válik. Én-integritás a kétségbeeséssel szemben: az időskor az érettség időszaka, a visszatekintés és számadás ideje, amely pozitív esetben az integritás teljesség élményét hozhatja.

Az élet alkonyán a személy képes elfogadni, hogy élete egyszeri és megismételhetetlen és képes együttélni a múlttal. Ennek hiánya azonban kétségbeeséshez és halálfélelemhez vezet.

Életkori sajátosságok és fejlődési szakaszok

Az éretté váláshoz szükséges az összes előző szintnek megfelelő én-minőség kifejlesztése. Piaget kognitív fejlődéselmélete Jean Piaget francia pszichológust tartják a fejlődéslélektan atyjának, neve a kognitív fejlődés kutatásában elért eredményeivel vált ismertté.

Elméletének alapfogalmai az asszimiláció és az akkomodáció, amely két, dinamikus egyensúlyban lévő folyamatot jelöl a kognitív fejlődés szolgálatában.

Definíció Az akkomodáció során a gyerek a világról kialakított sémáit a fejében lévő reprezentációit hozzáilleszti a valósághoz, a tudását illetve viselkedését a külvilági mintához petefészekrák kimutatása, ennek megfelelően változtatja meg. A két folyamat egyensúlyra törekszik, ez a kognitív fejlődés egyik fő hajtóereje. Piaget elméletének jellemzője, hogy hangsúlyozza a gyermek aktív szerepét a világ megismerésében és saját értelmi fejlődésében aktív viselkedéses és mentális erőfeszítést tesz, a megismerés belső hajtóerő.

Klasszikus elméletében a forteiloidosis fejlődési ciklusa értelmi fejlődés négy szakaszát határozta meg.

szemölcsök a húgycső közelében galandféreg típusú váltakozás

Elképzelése szerint a szakaszokon belül inkább mennyiségi változás jellemzi az értelmi fejlődést, a szakaszok közötti átmenet viszont minőségi változást hoz a kognitív működésben. Szenzomotoros szakaszban év a világ megismerését az ún. A csecsemő és a kisgyermek ebben az időszakban a környezetében megjelenő ingermintázatokra ad cselekvéses választ, vagyis a forteiloidosis fejlődési ciklusa helyzetekben bizonyos viselkedések jelennek meg nála, állandó reprezentációk még nem alakulnak ki pl.

dr Daubner Béla Tanít A Szinkronicitás

A tárgyállandóság a szimbolikus reprezentációk megjelenésével kezd kialakulni. Műveletek előtti parazitaellenes szerek a demodikózis ellen év jellemzője, hogy a gyermek még nem tud szisztematikus mentális műveleteket végrehajtani pl.

Látásmódja egocentrikus, vagyis nem képes egynél több szempontot egyszerre érvényesíteni a gondolkodásban, amelyet erősen meghatároz a saját szemszögből észlelt valóság.

milyen gyakran kell féreghajtót szednie a fehér férgeket gyermekeknek nevezik

A nyelvelsajátítás erre a szakaszra esik. Konkrét műveletek szakaszában év a gyermek már képes mentális műveletek végrehajtására, vagyis képes tárgyakat és cselekvéseket csoportosítani, átalakítani, sorba rendezni stb. További jellemzője ennek a szakasznak, hogy a gyermek képessé válik a szabálykövetésre, valamint a decentrálásra más nézőpontjából is képes megvizsgálni egy problémát vagy eseményt.

Formális műveletek szakasza év az absztrakt gondolkodás kialakulásának időszaka. A serdülő már térbeli és időbeli távlatokban illetve absztrakt eszmékről, értékekről, erkölcsi elvekről is tud gondolkodni. A problémamegoldási folyamat szisztematikussá válik, képes hipotézisek felállítására és azok következetes ellenőrzésére. Piaget elmélete bár óriási hatást gyakorolt a XX.