Csontok, ízületek, koponya, régiók, zsigerek, neuroanatómia: Összeállította: dr. Hollósy Tibor

Condylaris méhnyak plat. Általános anatómiai információk

A csontmetasztázisok kezelésének jelentôségét mutatja, hogy kb X gyakrabban fordulnak elô mint a primer malignus csonttumorok és a betegek korszerû onkológiai és rekonstrukciós sebészi ellátás mellett hónapokig, évekig metasztázisokkal együtt túlélhetnek.

Anyagukban az átlag túlélési idô 19,5 hónap volt, ezt azonban lényegesen meghaladta a soliter metasztázisos betegeké, ha nem következett még be patológiás törés és a tumort radikálisan el lehetett távolítani 24 50 hó.

férgek az emberi testben

Kedvezôbbek a beteg túlélési esélyei, ha a primer tumor ismert, onkológiailag kontrollált, de emlô- prosztata- vagy veserákról van szó, ha a metasztázis soliter, 2 5 évvel a primer tumor után jelentkezik, patológiás törés még nem következett be, sebészileg radikálisan eltávolítható és egyéb onkológiai kezelésre reagál chemo- radio- hormoterápia. Fontos a csontáttétek korai felismerése, ilyenkor még a patológiás törés bekövetkezte elôtt lehetôség van pontos stádium meghatározásra, az optimális kezelési terv kialakítására.

SUMMARY Surgical strategy, prognostic factors in patients with skeletal metastases Based on literary data and their own experiences with 98 patients with bone metastases, the authors discusse the different surgical procedures and factors. The significance of the treatment of bone condylaris méhnyak plat is underlined by the fact that they occure times more often in the bones than primary malignant bone tumors, and the patient, do to the effective conservative oncologic treatment and reconstructive surgery, survive for years with their metastases.

In the own material, the average survival was 19,5 months, which condylaris méhnyak plat to be significantly more beneficial 24 to 50 months in patients with solitary metastases without pathological fracture, where the tumor could completely be removed. The 6 per cent of complication was below the range of literary data. The survival was more favorable in the cases, when the primary tumor was known and oncologically controlled, when the primary site was the breast, prostate or kidney; the sceletal metastasis was solitary and occured 2 to 5 years following the primary tumor; no pathological fracture was present; surgical radicality could be achived; the metastasis was sensitive for chemo- radio- or hormone therapy.

Intrauterin fejlődés emberben

The early féregtojás módszer of the skeletal condylaris méhnyak plat is of essential importance. Only in this periode, before the pathological fracture is any chance for a correct staging of the tumor and for planning the optimal surgical strategy.

Így Riskó és mtsai 26, 27 az indikáció condylaris méhnyak condylaris méhnyak plat kérdésére hívja fel a figyelmet. Berentey 3, 4 a mûtéti megoldásokat tárgyalja, elsôként ismerteti a velôûr-szegezéssel nyert tapasztalatait csontáttéteknél, illetve stádium beosztást ajánl a metasztázisos betegek kezelési stratégiájához.

Sárváry és Feczkó 29 a humerus patológiás töréseinek ellátásáról ír Az elmúlt évtizedekben azonban rohamos fejlôdésnek indult a chemo- és radiotherapia.

Másfelôl szintén jelentôsen fejlôdött a végtagsebészet, csonttumorok eltávolítása után a csontdefektus rekonstrukciójára számos modern és anyagilag is hozzáférhetô megoldás kínálkozik csontcement használata, reteszelt velôûrszegezés, tumor endoprotézis stb.

Mikor és milyen radikalitással érdemes tehát a csontáttéteket operálni? Milyen prognosztikai tényezôket érdemes tekintetbe venni a sebészi terv felállításakor, mennyire condylaris méhnyak plat azok az eredmények a túlélést?

E kérdésekre kerestünk választ részben irodalmi adatok, részben saját között kezelt 98 csontáttétes betegünk eredményei alapján. A beteganyag összefoglaló adatait az I. Egyedül biopsziát 42 betegnél végeztünk, 56 betegnél a csont stabilizálása történt esetenként a tumor eltávolításával a beteg járóképességének mielôbbi visszaállítása, az ápolhatóság biztosítása, a fájdalom csökkentése és az életminôség javítása érdekében.

Utánkövetésre, a beteg további sorsának figyelemmel kísérésére az 56 beteg közül 40 betegnél kerülhetett sor. EREDMÉNYEK Anyagunkban a csontáttétek lokalizációjának megoszlása csökkenô gyakorisági sorrendben: femur: 35 eset, medence: 23 eset, tibia: 13 eset, humerus: 16 eset, scapula: 5 eset, stb.

humán papillomavírus hpv nedir

A biopszia ill. A biopsziás mintavételt követô szövettani vizsgálat további 12 betegnél utalt egyértelmûen a primer tumor eredetére és szervi lokalizációra veserák 4, tüdôrák 5, májrák, prostatarák és gyomorrák 1 1 eset.

A koponya életkori sajátosságai. Baba koponya

Sebészi beavatkozásként 42 betegnél sajnos mindössze szövettani mintavétel jött szóba 23 szoliter condylaris méhnyak plat 19 multiplex csontáttét a daganat inoperabilis volta, a beteg általános állapota miatt. Ötvenhat betegnél definitív sebészi ellátás történt vagy patológiás törés 31 betegvagy fenyegetô törésveszély miatt 10 betegkisebb számban 15 beteg a szoliter elváltozás radikális eltávolítása céljából. A beavatkozás típusait a II táblázatban tüntettük fel.

Látható, hogy a tumor lokalizációjától és az elérni kívánt céltól függôen mozgásstabilitás gyors elérése vagy a tumor radikális eltávolítása igen sok lehetôség áll rendelkezésünkre. Csípôtáji és a humerus proximális metaphysisében kialakuló metasztázisoknál igen jó tapasztalatot szereztünk normál vagy tumor endoprotézisek cementezett implantációjával 17 condylaris méhnyak plat. Hosszúszárú csípôendoprotézis becementezését még akkor is alkal- Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 3 maztuk palliatív célzattal, ha a tumort nem távolítottuk el maradéktalanul.

Megfelelô eljárás azonban trochantertáji patológiás törések, fenyegetô törések esetében a fix szögletû lemez alkalmazása a ami egy hpv vírus kikaparásával és csontcementtel történô kitöltésével. Célszerû azonban az implantátum hosszára figyelni, mivel a folyamat helyi progressziója miatt rövid lemeznél ismételt törésveszély alakulhat ki. Hosszú csöves csontok dia- diametaphysealis lokalizációjú metasztázisainál kiválóan alkalmazható a velôûrszegezés 9 esetmelyet condylaris méhnyak plat a tumoros góc feltárása nélkül végeztünk, gyakrabban a tumoros góc feltárásával, kikaparásával, csontcementtel történô kitöltésével, mely utóbbi jó járulékos stabilizációt eredményezett.

Hipotalamusz-hipofízis rendszer

Diaphysealis lokalizációjú metasztázis radikális szegmentrezekciójánál modul rendszerû tumor endoprotézis diaphysealis komponensét használtuk vagy csontbankunkból származó allograftot.

Két betegnél, térdközeli lokalizációnál a szoliter tumor radikális kivétele után merev térd tumor endoprotézist ültettünk be. Csípôlapátból kiinduló csontáttéteknél szélesen az épben rezekáltunk a defektus pótlása nélkül 6 betegnél, 3 esetben amikor a tumor már destruálta a periacetabularis régiót, a tumor intralaesionalis eltávolítása, a defektus kikaparása után csontcementtel és spongiosa csavarokkal erôsítettük meg a medencecsontot.

Mindössze két betegnél kényszerültünk a tûrhetetlen fájdalom és az aszociális állapot miatt amputáció végzésére. Szövôdményként 5 betegnél a biopszia után a mûtéti területrôl hosszantartó váladékozás, tumorszövet ürülése, késôbb másodlagos infekció alakult ki, melyet szanálni tudtunk a végtag megôrzésével.

Egy-egy esetben az implantátum törése illetve a tumor helyi progressziója miatt újabb mûtétre kényszerültünk. Betegeinknél az átlagos túlélési idô 19,5 hónap volt. Szignifikánsan jobb túlélési idôt 1. Angiográfián jól kivehetô patológiás érstruktúra a jobb humerus epi- metaphysisében elhelyezkedô metasztázis területén szubsztrakciós angiográfia.

Két évvel késôbb kialakuló lyticus destrukció a bal humerus proximális harmadában ap röntgenfelvétel. Három hónappal korábban bal veséjét hypernephroma miatt eltávolították. A humerus proximalis harmadának reszekciója után a csontdefektust modul rendszerû tumor endoprothesissel pótoltuk. Két évvel késôbb a bal humerus proximális részében újabb metastasis alakult ki 2. A humerus reszekciója után a defectust homológ masszív osteoarticularis csonttal pótoltuk. A beteg fájdalmai megszûntek, condylaris méhnyak plat maradt.

Kilenc évvel parazita a kertben jobb femur intertrochantericus patológiás törést szenvedett el, akkor palliatív céllal más intézetben harcolni a pinwormokkal végeztek. Felvételekor az intertrochantericus régiót nagy kiterjedésû tumor 14x6x6x cm foglalta el 4.

A tumort a gamma szeggel és a femur proximális harmadával radiálisan eltávolítva 5. Egy évvel a mûtét után és 4 évvel a femur metasztázis jelentkezése és 13 évvel a nephrectomia után a beteg condylaris condylaris méhnyak plat plat, áttét más szervben nem ismert. Köztudottan a csontrendszer a harmadik leggyakoribb helye a tüdô és a máj után a távoli áttéteknek. Ezen tumorok elôszeretettel adnak csontrendszerbe áttéteket. Jobb humerus proximális részét modul tumorendoprotézissel, a bal oldali humerust osteoarticularis homografttal pótoltuk ap.

Nagy kiterjedésû lyticus destrukciót okozó veserák áttét a jobb femur subtrochantericus területén a 2 évvel korábban beültetett gamma-szeg körül ap röntgen. A reszekált proximális femurharmad metszlapja a gamma szeggel.

nemi szemölcsökkel szül

Jól látható a tumoros csontdestrukció makrofotó a mûtéti preparátumról. Dominok és Knoch 8 fenti viszonyszámait figyelembe véve kiszámíthatjuk az öt leggyakoribb csontáttétet adó rosszindulatú daganat esetében az évi várható csontáttétes betegek számát.

Eszerint hazánkban évi emlôrák, tüdôrák- és prostatarák csontáttétével összesen kb eset lehet számolni. Az esetek kb. A csontmetasztázisok kérdésének jelentôségét aláhúzza az a tény is, hogy ha évi primér rosszindulatú csonttumorral számolunk országosan, akkor szor gyakrabban fordul elô metasztázis a csontokban, mint primer malignus csonttumor.

A csontáttétek megoszlása nem egyenletes a csontrendszerben. Leggyakoribb lokalizáció csökkenô sorrendben: gerinc, bordák, pelvis, femur, tibia, humerus stb.

rák a romániai statisztikákban

Legkevésbé az acralis területek, kés és láb rövid csöves csontjai érintettek. Fontosabb prognosztikai tényezôk csontáttéteknél A prognosztikai faktorok egy része a primer tumorra, másik magára az áttétre vonatkozik. Az esetek egy jelentôs részében a primer tumor ismeretlen a metasztázis felfedezésekor.

Ha a primer tumor ismeretlen marad, az többszörösen negatív prognosztikai faktorként értékelendô.

  1. Szemölcsök gyorsan nőnek
  2. Maxilláris rák tünetei
  3. Femur és izmium: általános információ és csontosodás
  4. Papilloma warze bilder
  5. Hpv behandlung módon

A primer tumor így ellátatlan marad, nem tudjuk meggátolni további metasztázisok jelentkezését. A metasztázis, a patológiás törés ellátása után a primer tumort kell tovább keresni, azt kezelni. Mindezek alapján azonban ismeretlen primer tumor esetében saját gyakorlatunkban kerüljük a nagy, kiterjesztett radikális metasztazektómiát, inkább a gyorsan eredményre vezetô palliatív mûtétet részesítjük elônyben.

A primer tumor lokalizációjáról csontmetasztázisok esetén számos statisztikai adat megközelítôen hasonló eredményt tartalmaz IV táblázat. A statisztikai adatok százalékos megoszlását erôsen befolyásolja, hogy a közlemény milyen profilú onkológiai egységbôl származik. Meglehetôsen szoros összefüggés van a primer daganatok szervi lokalizációja és az áttétes betegek életkilátásai között Koenders, Namer, Aaron, 19, 22, 1.

Így metasztatizáló emlôrák esetében átlagosan 34 hó, prostata ráknál 24 hó, méhnyakráknál 18 hó, veseráknál 12 hó, melanománál 3,5 hó átlagos túlélésre lehet számítani, míg metasztatizáló tüdôrákos betegek gyakorlatilag 1 éven belül meghalnak.

Agyalapi mirigy HipotalamuszA köztiagy része talamusz alattimagcsoportokból állIdegrendszer ellenőrző szerepe a hormonrsz.

Féregtablettában halt meg belül azonban igen nagy különbségek adódhatnak egyéb tényezôk miatt tumor stádiuma, szoliter-multiplex volta, hormon receptorok léte stb.

A primer tumor szövettana is lényeges prognosztikai tényezô, bár módosíthatja a túlélési esélyeket, hogy az áttétek dedifferenciálódhatnak, lecsökken esetleg a hormonreceptor tartalmuk.

Fontos tudni a metasztázis választandó kezelését illetôen, hogy pl. A fentiek meghatározzák a választandó kezelést, bár paradox módon éppen a tüdôrák esetében lényegesen nem befolyásolják a metasztázisos betegek átlagos túlélési idejét.

Ha van rá lehetôség tehát a beteg nem patológiás töréssel kerül felvételre az elôzetes kivizsgálás során meg kell gyôzôdni arról, hogy a primer tumor ismert-e és onkológiai értelemben ellátott-e, kontrollált-e.

Nemritkán a primer tumor és a metasztázis egyidôben kerül felismerésre. Ilyenkor célszerûbb a primer tumort elôször ellátni. Ismert 6. Condylaris méhnyak plat felvétel a csontdefektust pótló modul tumorendoprotézissel ap. Saját anyagunkban egyik betegünknél együlésben távolítottuk el a bal emlôrákot és a jobb szoliter humerusáttétet. Természetesen, ha a primer tumor irreszekábilis, a metasztázis sebészi kezelésénél tartózkodónak kell lenni, ha mégis sor kerül rá pl.

Magára a metasztázisra vonatkozó prognosztikai tényezôk közül legfontosabb a metasztázis szoliter vagy multiplex volta, illetve van-e patológiás törés vagy nincs.

Sajnos meglehetôsen ritkán kerül metasztázis szoliter formában felismerésre. Egyes tumorféleségek csontáttéteinek kalkulált adatai évi országos adatok alapján, OOI Morbid. Egyes tumor lokalizációja és a túlélés összefüggése csontmetasztázisos betegeknél Kaenders,Namer A döntôen osteoplasticus áttéteket adó pajzsmirigy- és prostatarákok csontmetasztázisainál ritkán jön létre patológiás törés.

Ez a túlélési esélyeket jelentôsen rontja, rendszerint elôrehaladott stádiummal jár, a törési haematómában létrejön a tumorsejtek disszeminációja, így csupán palliatív osteosynthesis jöhet szóba. Prostata carcinomás csontmetasztázisos betegek átlag 2 éves túlélése patológiás törés esetében mindössze 5 hónapra csökkent Ernst és mtsai anyagában 9.

Fontos szempont a daganat kemo- radioterápia és hormonterápia érzékenysége is.

A koponya életkori sajátosságai. Baba koponya. Koponya varratok: anatómia

Amennyiben a primer tumor kemo- vagy radioterápia érzékeny, úgy különösen multiplex áttéteknél nem a sebészeté a fô szerep. Hormonterápia indokolt emlô- és prostataráknál, az esetek 50, ill.

Az újszülött ortopédiai vizsgálata a fej vizsgálatával és vizsgálatával kezdődik, annak megtartási képességével, majd az arc szimmetriája észlelhető és a nyak vizsgálatával. Különös figyelmet fordítanak a sternocleidomastoid izom állapotára függetlenül attól, hogy vannak-e pecsétek, egyik lábuk megrövidül.

Összefügg a beteg túlélési esélyeivel, hogy mennyi idô telik el a primer tumor felismerése és a endometrium rák vagy mióma jelentkezése között.

Jobb prognózisúnak tartják, ha az condylaris méhnyak plat 2 5 év után alakul ki Goldhirsch, Ugyancsak prognosztikai szempont a metasztázis növekedési üteme, kétszerezôdési ideje, valamint lokális kiterjedése.

Szoliter metasztázisnál, ha a kiterjedése kicsi, végtagmegtartó radikális mûtétet is végezhetünk, de egyéb esetben is törekedni kell lehetôleg a tumor in toto teljes eltávolítására, bár ez nem elsôdleges szempont.

Megelôzheti ezt pl. Csontmetasztázisok kezelési algoritmusa patológiás törés esetén 1. Azonnali sebészi ellátás palliatív. Onkológiai kivizsgálás stádium meghatározás. További adjuváns onkológiai kezelés kemo- radioterápia 4. Második lépésben további mûtét pl. Metastasis dg.

Combfej - Caput femoris - a fele - rovidnaya van egy lyuk forduló ínszalag - fovea capitis - és a néző mediálisan és oldalirányban kinyúlik folyamat - Ver high-testek - trochanter maior.

A beteg életkora, psychéje, általános állapota is befolyásolja a mûtéti tervet, jellemzésére jól használható a Karnofsky index Végezetül természetesen nem elhanyagolható az ellátást végzô orvos és intézet lehetôsége sem. Lehetôleg olyan mûtéti megoldást válasszunk, ami kis megterheléssel jár, de eredményes a beteg hátralevô hónapjaiban.

Irodalmi adatok alapján Aaron Dijksta, 1 kb.

hpv vakcina minden mennyi

Fontos szempont a beteg ápolhatóságának biztosítása, a mûtét egyben a beteg psychés támogatását is jelen- Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 10 ti, úgy érzi nem hagyjuk magára. Amputációt csak nagyon ritkán végzünk, egyfelôl ha a szoliter áttétet másképpen nem tudjuk radikálisan eltávolítani, gyakrabban csillapíthatatlan fájdalom, aszociális állapot, váladékozó fekélyek miatt.

Itt a végtagmegtartás tudatosan része a palliatív kezelésnek. Csupán kb. Mûtéti kontraindikációt képez a beteg rossz általános állapota, ha a várható élettartam 2 4 hónap alatt van, illetve a tumor irreszekábilitása medence, sacrum lokalizáció stb. Patológiás törés esetén elsô lépés a törés ellátása kell hogy legyen.

Összehasonlító anatómia

Palliatív céllal végezzük az osteosynthesist, a beteg állapota szemölcsök véleménye engedi meg a hosszadalmas kivizsgálást.

Erre, a tumor stádiumának meghatározására, esetleg primer tumor keresésére a posztoperatív idôszakban kerülhet sor. Ilyenkor dôl el, hogy szükséges-e kemo- radio- vagy hormonterápia, esetleg radioaktív izotópok adása. Ha a beteg általános állapota lehetôvé teszi, második lépésben távolítjuk el mihamarabb a primer daganatot.

Alapvetôen különbözik a helyzet, ha a csontáttét még törés elôtt, vagy prefacturás állapotban kerül felismerésre VI táblázat. Ez utóbbi alatt értjük, ha a csöves csontokban az áttét mérete meghaladja a 2,5 cm-t, vagy corticalis körfogatának több mint fele a tumor által már destruált Nielsen, Ilyenkor, ha a primer tumor ismeretlen, annak a kivizsgálására és primer ellátására kell törekednünk.