Népszerű Bejegyzések

Gyomorrák esettanulmány. A tüdőrák, Mama és az elmúlás - esettanulmány

Ezt a cikket frissítették Absztrakt Az anatómiai részterületek gyomorrák kockázatát vizsgáltuk a paritáshoz viszonyítva, mint a nemi hormonok nagyobb expozíciójának markerét, egy eset-kontroll vizsgálatban, melyet az ben vagy később született 2 svéd nő csoportjában helyeztek el, majd es vagy 30 éves korig a kivándorlásig, a halálig, a rák diagnózisáig vagy ig, attól függően, hogy melyik történt először.

Minden esetben cardia és nem-cardia gyomor rákos megbetegedést azonosítottunk.

A többgenerációs regiszterrel való keresztkötés információt szolgáltatott a reprodukciós történelemről. Eredményeink azt mutatják, hogy a női nemi hormonok expozíciója nem véd a nem-cardia gyomorrák ellen, és nem magyarázza a férfiak uralmát. A megfigyelt mérsékelt fordított összefüggést a paritás és a szívrák között a nem hormonális tényezők közvetíthetik, és további tanulmányokat igényelnek.

Mit tudunk a fizikai aktivitás és a rák kockázatának kapcsolatáról?

Fő Az előfordulási gyakoriság csökkenése ellenére a gyomorrák a negyedik leggyakoribb rák a világon Parkin et al, A legtöbb területen előfordulása körülbelül kétszer magasabb a férfiaknál, mint a nőknél, nyilvánvalóan nem teljesen magyarázható olyan ismert kockázati tényezőkkel, mint például a Helicobacter pylori fertőzés és a dohányzás Nyren és Adami, A patkányok kísérleti modelljeiben a hasi rákban jelentettek férfiak túlsúlyát Furukawa és mtsai, a és a női hormonok védőhatását Furukawa et al.

Funkcionális ösztrogénreceptorokként alfa Wu és munkatársai, ; Singh és mtsai. A terhes nőknek szignifikánsan emelkedett néhány hormon, köztük az ösztrogének szérumszintje Cunningham gyomorrák esettanulmány al. A hiper-ösztrogén állapot a terhesség alatt folyamatosan nő, végül az ösztrogén termelés több mint szeresére nő. Kevés tanulmány vizsgálta a gyomorrák kockázatát a reproduktív tényezőkkel kapcsolatban, és az eredmények ellentmondásosak Miller és mtsai, ; Kvale és mtsai, ; La Vecchia és mtsai, ; Palli és mtsai, ; Inoue et al.

Bár a cardia és a nem cardia gyomorrák kockázati profiljai különböznek, csak egy tanulmány Frize et al, külön vizsgálta a kockázatokat. A nemzeti svéd többgenerációs és rákregiszterekből gyűjtött információkat olyan esettanulmány-vizsgálat elvégzésére használtuk fel, amely a svéd nők nagy csoportjában helyezkedett el a paritás és a gyomorrák kockázata közötti összefüggéshez anatómiai aloldallal.

A tüdőrák, Mama és az elmúlás - esettanulmány

Anyagok és metódusok A kohorsz a svéd többgenerációs nyilvántartáson alapult, amely tartalmazza az ben vagy később született és ben életben lévő indexeket, a szülőkkel való kapcsolattal. Az ben vagy később született és életben született, ben a népességnyilvántartásba bejegyzett anyák, amikor a nemzeti nyilvántartási számokat NRN vezették be, vagy később, a kohorszumot képezték.

Az NRN-t, az összes svéd lakosnak a születéskor gyomorrák esettanulmány a bevándorláskor hozzárendelt egyedi azonosítóját több országos nyilvántartással egyértelműen összekapcsolták.

A történeti népesség, a migráció és a halál okai nyilvántartást arra használták, hogy információt szerezzenek a családi állapotról és a kivándorlás és a halál időpontjáról. A gyomorrákot es gyomorrák esettanulmány az ben bevezetett kiegészítő kód segítségével tovább sorolták cardia- és non-cardia-rákként.

condyloma acuminatum aafp

Ezért, és mivel a gyomorrák ritkán fordulnak elő fiatal korban, a nyomon követés képezi a jelenlegi beágyazott eset-kontroll alapját. A tanulmány Miután kizárták az alanyokat a rák diagnosztizálása előtt, a megfigyelés megkezdése gyomorrák esettanulmány 2 nő vett részt.

mi a féreg

A nyomon követés a rák, a kivándorlás, a halál vagy a A gyomorrák minden megfigyelt gyomorrák esettanulmány esetében véletlenszerűen öt kontrollt választottunk, amelyek egyenként egyeztek meg a születési évre, életben voltak a megfelelő esetek diagnosztizálásakor, és rák nélkül a kiválasztás előtt.

Gyomorrák esettanulmány svéd többgenerációs nyilvántartás információt szolgáltatott az első születéskori paritásról és életkorról. Az összes esetet és ellenőrzést a svéd nemzeti népszámlálásokhoz és oktatási nyilvántartáshoz követtük annak érdekében, hogy a szelekció előtt a legmagasabb szakmai és oktatási szintet szerezzük, mint a társadalmi-gazdasági helyzet jelzőit.

Először becsültük a nyers OR-kat eredetileg a születési évhez igazítvamajd többváltozósan, a legmagasabb szintű oktatáshoz további kiigazítással három csoportban, azaz 9 éves általános iskolában vagy ennél kevesebb, középiskolában 10—12 évegyetemi oktatásban.

A lakóhelyet Svédország három régiójában, dél- közép- és északi részén is tekintettük lehetséges összezárónak, de mivel ez nem befolyásolta lényegesen becsléseinket, nem szerepelt a végső modellekben.

A dózis-válasz kapcsolatokat csak a parous nők körében vizsgálták, és a többváltozós gyomorrák esettanulmány az első születéskor a paritás és az életkor együttesen igazították. Az egyes rétegeknél az első születéskori életkori medián értékeket és a trendelemzések folyamatos változójának paritását használtuk.

A nőket a pre- vagy posztmenopauzális kategóriába soroltuk az 50 éves korhatárként történő alkalmazásával, számos tanulmányban a hozzávetőleges mediánérték alapján Luoto és mtsai, ; Gold és mtsai, ; Rodstrom és mtsai, Mivel a svéd többgenerációs nyilvántartás csak ben vagy később született utódokat tartalmaz, akik ben életben voltak, ben született, elhunyt gyermekekkel kapcsolatos információ amikor a kohorszok anyja szexuális érettségű és ben hiányzik.

Mivel ez valamilyen téves besorolást eredményezhet, további elemzést végeztünk, amely csak ban vagy később született nőkre korlátozódott, és így valószínűleg nem született előtt. Ismeretes, hogy a gyomorrák esettanulmány és a férfiak egyaránt nem élő státusza a férfiak és a nők szegényebb általános egészségi állapotához kapcsolódik, beleértve az életmóddal kapcsolatos rákos megbetegedések, például a gyomorrák kockázatát is.

Ezért újraértékeltük azokat az adatokat, akik csak a rák diagnózisában házasodtak a megfelelő ellenőrzésekre is vonatkoztak annak ellenőrzésére, hogy az eredményeket a családi állapot befolyásolta-e. A feltételes logisztikus regressziós modellben az interakciós kifejezés P- értékét homogenitási tesztként használtuk a pre- és posztmenopauzális nők közötti OR-k összehasonlítására. Az összes statisztikai elemzést a SAS 9.

Szűrővizsgálatok

Gyomorrák esettanulmány és között nem cardia gyomorral és cardia rákos nővel azonosítottunk, és 12 és illeszkedő kontrollt választottak. A nem cardia esetek átlagos életkora kissé alacsonyabb 57, 0 volt, mint a cardia rákos esetek A pre- és posztmenopauzális daganatok eredményeinek homogenitásának vizsgálatának P- értéke 0, 02 volt.

A paritásos nők körében a paritáson vagy életkoron alapuló elemzések nem mutattak szignifikáns eltérést a legkülső régiókban. A házas nőkre vagy az ban vagy később születettekre vonatkozó korlátozás nem mutatott fontos eltérést az általános eredményektől. Az első terhességben nem észleltek szembetűnő változást az életkorhoz viszonyítva. Teljes méretű asztal Vizsgálatunkban a társadalmi-gazdasági gyomorrák esettanulmány meglehetősen nyers volt, mivel két különböző osztályozást használt az es és es népszámlálásokban.

Megismételjük az es népszámlálási információk felhasználásával végzett elemzéseket is, mivel ez az osztályozás finomabb volt nyolc csoportban, nevezetesen szakképzetlen kézikönyvben, szakképzett kézműves munkatársakban, nem-manuális segédmunkásoknál, közreműködő munkatársaknál, szakembereknél, magasabb, nem manuális munkatársaknál és felsővezetőknél szintű vezetők, önálló vállalkozók, mezőgazdasági termelők és mások.

Az így kapott pontbecslések szinte azonosak voltak a fő elemzésekben szereplő adatokkal az adatokat nem ábrázoltuk. Vita Ez a beágyazott gyomorrák esettanulmány nem utalt arra, hogy a terhességek védelmet gyomorrák esettanulmány a nem-cardia gyomorrák ellen, míg a paritás és a cardia rák kockázatának fordított összefüggéseinek bizonyos támogatása merült fel.

A nagy mintaméret és a lakossági alapú tervezés a tanulmány erősségeit képezi. Az országos Svéd Rákregiszteren keresztül történt esetmegállapítás gyakorlatilag teljes volt. Az előtt elhunyt utódok miatt az expozíció esetleges téves besorolása történt, de az ban vagy később született nőkre vonatkozó további elemzések azt sugallták, hogy ez valószínűleg nem befolyásolta az eredményeket.

A tüdőrák, Mama és az elmúlás - esettanulmány | maniactattoo.hu

Az abortuszokat, a vetéléseket és a csendéletet azonban nem rögzítették. Ez a nem differenciált hibás besorolás kissé eltolódott OR-kat lehet a null érték felé. A kis számok azonban korlátozzák a cardia rákra vonatkozó eredmények értelmezését.

hpv vastagbélrák

Fontos korlátozás, mint a legtöbb regiszteralapú vizsgálat esetében, hogy nincs információ a potenciális zavaró tényezőkről, mint például a dohányzás, a gyomorrák kockázati tényezője, és elképzelhető, hogy az anyák kevésbé füstölnek, mint a gyermektelen nők. A svéd nők más nagy csoportjaiból származó dohányzásról rendelkezésre álló adatok azonban nem támogatják ezt Gram et al, gyomorrák esettanulmány A dohányzás által okozott zavarás tehát nem valószínű magyarázat a kardiumrák alacsonyabb kockázatára a parous nők körében.

A magas testtömegindex BMI és a gyomorrák esettanulmány reflux betegség a cardia rák másik kockázati tényezője, és a terhesség a túlsúly, az elhízás Linne et al, és a gastroesophagealis reflux betegség Cunningham et al, Azonban a magas BMI és reflux betegség gyomorrák esettanulmány okozott zavaró tényezőknek meg kellett volna növelni a cardiás rák kockázatát a parous nők körében, ezért nem magyarázza meg az inverz összefüggést.

Ez egy sokszor hasszadalmas "oknyomozó " tevékenységet jelent.

Mivel az elhízás és a gastroesophagealis reflux lényegében nem kapcsolódnak a nem-cardia gyomorrákhoz, nem valószínű, hogy nagy mértékben zavarták a paritással való összefüggést. A társadalmi-gazdasági helyzethez való igazítással valószínűtlen, hogy a paritás a H. Ha fennállna a fertőzés és a termékenység közötti kapcsolat, akkor a paritás és a szívrák között megfigyelt fordított összefüggés csak akkor várható, ha a H.

Klinikai onkológia

gyomorrák esettanulmány Ha azonban a fertőzött nők termékenyebbek lennének, a paritás pozitívan társulna a nem-cardia rák kockázatával, ellentétben a mi megállapításunkkal. Mivel hiányzott az információ az örökletes hajlamról, étrendről, foglalkozási expozícióról és a nem szteroid gyulladáscsökkentő szerek használatáról, a gyomorrák kockázatával összefüggő tényezők, amelyek kapcsolatát a paritással nehéz megjósolni, nem zárhatjuk ki minden zavaró tényezőt, és nem zárható ki magától a lehetősége, hogy a cardia rák megállapításának magyarázata a megfigyelt esetek és a többszörös tesztek korlátozott száma miatt.

A nők korai vagy postmenopauzális besorolása az 50 éves korosztály használatával, mivel a határértéket pontosan osztályozzuk. A korábbi reproduktív talált nyaki szemölcsök kapcsolatos vizsgálatok közül csak egy kanadai esettanulmány vizsgálatot végeztek külön-külön a cardia és non-cardia gyomorrákról Frize et al.

Az orális biszfoszfonátok növelik a nyelőcsőrák kockázatát Újabb esettanulmányok felvetették azt a lehetőséget, hogy a szájon át kapott biszfoszfonátok növelik a nyelőcsőrák kockázatát. A szerzők azt vizsgálták, hogy van-e kapcsolat a biszfoszfonátok szedése és a nyelőcső, a gyomor, illetve a vastag- és végbél rákjának előfordulási gyakorisága között. A betegeket egy nagy-britanniai, több mint 6 millió beteg adatait tartalmazó számítógépes adatbázis General Practice Research Database alapján választották ki.

Teljes méretű asztal A posztmenopauzális gyomorrák paritására és kockázatára vonatkozó egyéb tanulmányok, amelyek az anatómiai altípusokat nem veszik figyelembe, a parousban az egységhez közeli viszonylagos kockázatokat találtak a nulliparous nőkhez képest Palli et al.

Azonban egy kohorsz tanulmány Kaneko és mtsai,a Death Registry adatok felhasználásával, nem-szignifikáns fordított összefüggést jelentett a posztmenopauzális gyomorrákkal. A paritás és a gyomorrák kockázata tekintetében következetlen eredmények találhatók.

Belgyógyászati

Két tanulmány Kaneko és mtsai, ; Frize és mtsai, szignifikáns fordított összefüggést talált, de nem figyeltek meg jelentős dózis-kockázati trendet, míg mások nem találtak összefüggést Kvale et al. Ugyanakkor a jelentős dózis-válasz trend hiánya az okozati következtetéstől függ.

Másrészt jelentős dózis-kockázati tendencia volt a premenopauzális rák gyomorrák esettanulmány, bár csak egy OR becslés volt az egyetlen expozíciós kategóriák között. A gyomorrák kockázatáról és az első születéskori életkorról szóló megállapítások következetlenek voltak, a korábbi tanulmányok mind a növekedés Palli et al, ; Kaneko et al, és csökkentek La Vecchia et al. Nem találtunk szignifikáns eltérést a cardia vagy a nem-cardia rák kockázatában az első születéskori életkorhoz kapcsolódóan.

A kemoterápia javítja a gyomorrák miatti műtét utáni túlélést

Nem volt biológiai indok, miért kell korlátozni az inverz paritás-kockázatot a cardia rákra. Az esélynek kell lennie a magyarázatnak. De ha igaz, úgy tűnik, hogy a kockázatcsökkentést közvetítő tényező k - nem feltétlenül hormonális - közvetítik, amelyek másképpen hatnak a rák kialakulására a cardiában és a gyomor többi részében.

A tüdőrák, Mama és az elmúlás - esettanulmány Két fő típusa az úgynevezett kissejtes illetve a nem-kissejtes forma.

A hipotézis gyomorrák esettanulmány, hogy az ösztrogének szerepet játszanak a gyomorrák etiológiájában, nem adnak igazi támogatást. Másrészről a paritás a nemi hormonok expozíciójának hiányos markere lehet, ami potenciálisan releváns; a gyomorrák esettanulmány termékeny élettartama alatt folyamatosan, akár 40 évig is kitéve vannak kitéve az ösztrogénnek, és a terhesség fokozódik, bár a dózis szempontjából lenyűgöző hatású lehet, túl rövid vagy nem megfelelően időzített a gyomor karcinogenezisére.

Összefoglalva, eredményeink meglehetősen meggyőzően mutatják az ösztrogén jelentős gátló szerepét a nem cardia gyomorrákban. A gyomorrák kockázatával összefüggő fordított összefüggés bizonyítéka volt, hogy a legjobb esetben csak utaló jellegű volt, és tanulmányunkban nem számít a kapcsolat.

Ugyanakkor a paraziás, különösen a posztmenopauzális nők körében tapasztalt szignifikánsan csökkent kardiális rák kockázatának megállapítása további vizsgálatot igényel. A történelem módosítása.