Hpv rna magas kockázatú e6 e7, IME - Interdiszciplináris Magyar Egészségügy

Az e megfigyelés mögötti mechanizmus ok vizsgálatához mindkét E6 fehérjét E7 jelenlétében értékeltük azon képességükért, hogy meghosszabbítsák az elsődleges emberi fityma keratinocitákat PHFK és átalakítsák azokat. A telomerázaktiválás és a p53 inaktiváció, az immortalizáció két jellemzője, nem különbözött szignifikánsan a két populáció között.

Eredményeink új betekintést adnak az AA variáns nagyobb gyakoriságát a méhnyakrákban, amint azt a magasabb onkogén potenciállal kapcsolatos jellemzők bizonyítják. Bevezetés A humán papillomavírusok HPV-k több mint numerikusan kijelölt genotípust tartalmaznak, amelyekből a as és as típus a méhnyakrák nagy részét világszerte okozza Castellsague, Ezek a változatok földrajzi eredetük alapján filogenetikusan elkülönülnek, ezért európai, afrikai, ázsiai, ázsiai-amerikai AA és észak-amerikai jelzéssel rendelkeznek.

A genotípuson belüli variánsok között jelentős különbségek vannak a patogenitásban. Ezeket a különbségeket a HPV16 esetében világosan meghatároztuk. Többszörös vizsgálatok kimutatták, hogy a HPV16 variánsok különböznek a méhnyakrák összefüggésében Tidy et al.

műtét után papilloma papillómák szemölcsök molluscum contagiosum

Számos HPV16 variáns esetében jelentették az anális rákos megbetegedések fokozott kockázatát Xi et al. A genomiális variáció és a 2 éves evolúciós idővonal bemutatásra került, amiért a HPV16 a legelterjedtebb HPV genotípus a méhnyak és más emberi rákokban Bernard, A HPV16 funkcionális és mechanisztikus vizsgálatok többségét a transzformáló, korai expresszált protein E6 prototípusával végeztük Seedorf és munkatársai, ; Zehbe és munkatársai, amíg csak öt tanulmányt vizsgáltak.

HPV16 E6 variánsoknál Stöppler et al. A HPV16 nem-európai, természetesen előforduló E6 változata - az AA variáns - legfeljebb szor gyakrabban fordul elő a méhnyakrákban Amerikában, mint a prototípus Xi et al. Érdekes, hogy a es és a as pozíciókban tapasztalt aminosav-változások Darwin szelektív nyomás alatt voltak Chen et al.

A várható HPV16 E6 modell alapján ezek a maradékok eltemetve vannak, az E6 fehérje stabilitását és működését befolyásolva Nomine et al. Két nem kizárólagos mechanizmus magyarázhatja az AA variáns nagyobb összefüggését a méhnyakrákkal: a gazdaszervezet immunrendszerének hatékonyabb elkerülése és a megnövekedett onkogén potenciál Zehbe et al. Ebben a tanulmányban azt a hipotézist akartuk tesztelni, hogy az AA variáns megnövekedett onkogén potenciállal rendelkezik, és ezzel megvilágította az AA megnövekedett patogenitásának hátterét.

Konkrétan összehasonlítottuk a prototípus és az AA E6 fehérjék képességeit, hogy meghosszabbítsuk az elsődleges emberi fityma keratinociták PHFK hosszú élettartamát immortalizálják és átalakítsuk az E6-onkoprotein jelenlétében, amelyet általában E6-val hpv rna magas kockázatú e6 e7 ki. A halhatatlansági vizsgálatunk végpontja 65 átjáró volt, amely jól elfogadott, hogy végtelen élettartamot képvisel Boukamp et al.

Az értékeket Ct-ben fejeztük ki, és a helmint terápia alopecia RNS-bemenetre normalizáltuk, mivel az értékek a HPRT1-nek a keratinociták legmegfelelőbb normalizáló génjének háztartási génjéhez kapott értékek voltak DeCarlo és mtsai.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy minél magasabb a Ct érték, annál alacsonyabb a tényleges génexpresszió. Az üres vektorral rendelkező PHFK-k negatív kontrollok voltak. Minden egyes sejtátvitelhez három független kísérlet értéke látható. Teljes méretű kép A tumorszuppresszor fehérje retinoblasztóma E7 által történő elnyomása eredményeképpen a cciklin-függő kináz inhibitor p16 túlzott mértékben expresszálódik a méhnyakrákban.

Amint az várható volt, a p16 nyugati blot szintjeit hasonlóan magasnak találtuk a os és a es számú populációk között, míg a negatív kontroll, a vektor transzdukált PHFK-k alig kimutatható mennyiségű pot tartalmaztak 2. A p16 és p53 fehérje szintjei. Az aktint pozitív kontrollként használtuk.

A bemutatott adatok három kísérletet reprezentálnak. Valamennyi kultúra a Az üres vektorral transzdukált PHFK-k a 9. Proliferációs profil. Minden kör egy járatot jelent.

Minden alkalommal azonos mennyiségű sejtet 0, × szélesztettünk.

A kettős immunfestésű citológia jelentősége a méhnyakrák rizikójának becslésében

A statisztikai elemzéshez a Wilcoxon aláírt-rangú tesztet használtuk. Ki67, egy adott sejtpopuláció növekedési frakciójának hpv rna magas kockázatú e6 e7 szolgáló marker Schonk és mtsai. A proliferációval összefüggő K5-t, amely normálisan a normál rétegzett laphámhám bazális sejtrétegében jelen van Zehbe és mtsai.

helminták a vízen a szarvasmarha kismedencei parazitizmus jelei

Egyrétegű és organotípusos tutajok. Bal panel: fényes mező mikroszkópia, amely Ki67 festést mutat. A 3, 3'-diaminobenzidin csapadék miatt a magokban pozitív jelek jelennek meg.

A beömlőnyílás mutatja a nyíl körüli középpontot a Kipozitív sejtekkel. Középső panelek: kettős fluoreszcens mikroszkópia, amely citoplazmatikus citokeratint 5 zöld és citokeratin 10 vörös festést mutat.

Jobb panel: overlay. Az 5 és 10 citokeratin expresszáló sejtek sárga színnel jelennek meg. A futtatásokat háromszorosítottuk.

Az eredeti nagyítás × volt. Ennek az ábrának a teljes színváltozata az Oncogene naplóban érhető el. A nagy kockázatú HPV E6 fehérje sejtes telomeráz aktivitást indukál Klingelhutz és munkatársai, és lebontja a pt Huibregtse et al.

A HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS ÉS A CELLULÁRIS SURVIVIN GÉN KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA

A telomerázaktiválás Klingelhutz és munkatársai, és a p53 inaktiválás Dalal és munkatársai, ; McMurray és McCance, egyaránt olyan mechanizmusok, amelyek révén az E6 fehérje az emberi epiteliális sejtek immortalizálását indukálja. Biokémiai vizsgálatokat végeztünk annak megállapítására, hogy az E6 prototípus és a variáns fehérje közötti különbségek a telomeráz indukció szintjén vannak-e. Az E6 önmagában a telomeráz expresszióját és aktivitását mérsékelten indukálja, további növekedések figyelhetők meg a sejtek válsága után Sprague et al.

Statisztikai szempontból szignifikáns különbségeket tapasztaltunk a Az értékeket a HPRT1 háztartási génre normalizáltuk. A Student t- tesztjét statisztikai elemzéshez használtuk.

Teljes méretű kép Funkcionálisan jellemeztük, hogy a prototípus vagy a HPV16 E6 fehérjék inaktiválják-e a pot, az E6 egy másik célpontját, amely az immortalizációban szerepet játszik.

A Western-blotokat a Összehasonlítottuk a HPV16 prototípus és az AA E6 fehérjék kapacitását a DNS-károsodás által okozott DNS-szintézis gátlásának és a sejtciklus letartóztatásának leküzdésében, két aktivitással, melyek az E6-nak a p53 inaktiválására való képességével korreláltak Song et al. A sejteket aktinomicin D-vel AD kezeltük, majd sejtciklus-elemzést végeztünk.

A férgek fertőzőek belső nemi szemölcsök

A DNS-károsodás által indukált sejtciklus letartóztatása. In vivoha elválasztják a bazális membrántól, az elsődleges keratinociták elkötelezettek az anoikikumok, a terminális differenciálás és a programozott sejthalál.

Az Anoikis-t a külső halál receptor útvonala váltja ki Marconi és mtsai.

Az onkogenezis során a transzformált sejtek sokkal kevésbé hajlamosak apoptózis alá esni, és hpv rna magas kockázatú e6 e7 az elválasztást a bazális membrántól vagy szubsztráttól. Ez az ellenállás mindkét tenyészetben ugyanolyan mértékben fokozódott a A sejtpusztulás ellenállóképessége.

A PHFK-ket félszilárd táptalajon tenyésztettük 24 órán át a 16, 30 és 65 folyosón. A statisztikai elemzéshez a Student t- tesztjét használtuk. Teljes méretű kép A teljesen transzformált sejtek kimutatására a legpontosabb ureaplasma paraziták tisztítása legszigorúbb in vitro vizsgálatot tekintjük az anchorage-független növekedésnek Androphy et al.

Ahelyett, hogy a kolóniák méretének kézi számolásához és becsléséhez hagyományos, szubjektív módszert alkalmaznánk Hahn et al.

Ezt a megfigyelést a sejtek transzformációjának mennyiségi meghatározásával igazoltuk, a sejtek életképességének meghatározásával a 3- 4, 5-dimetil-tiazolil -2, 5-difenil-tetrazolium-bromid MTT vizsgálattal 8.

A kolónia képződési vizsgálata félig puha agarban. Három független kísérlet átlaga látható. A mikrogrammokat ugyanazzal az × as nagyítással vettük fel. Összehasonlítottuk a három független kétdimenziós gélelektroforézis kísérletből nyert adatokat. A gélkészleten belüli átlagos foltszám és között volt, és az összes gélből összesen folt volt jelen az utolsó mesterösszetételben 1.

A fehérjék hat pontja nem volt azonosítható és nem azonosítható. Ezek a differenciálisan expresszált fehérjékről ismert, hogy metabolikus funkciói vannak a sejtben 2. Ezenkívül a fehérje SET nukleáris onkogénamelyről ismert, hogy kötődik a glicerinaldehid 3-foszfát-dehidrogenázhoz Carujo és mtsai. Teljes méretű asztal Teljes méretű asztal Differenciális fehérje expresszió kétdimenziós 2D gélelektroforézissel. Az egyes sejttípusokhoz tartozó egyik reprezentatív gél látható.

User Top Links

A sorok az egyes sorok bal oldalán elnevezett, a fehérje foltokat tartalmazó reprezentatív gélek kibővített területeit képviselik. A differenciálisan expresszálódó 2D gélek fehérjefoltjainak elhelyezkedése gyűrűs és számozott: Az 1-es pont megfelel a SET-proteinnek, a 2-es pont a foszoglukomutáz-2 PGM2 fehérje, a 3-as számú hely pedig a malát-dehidrogenáz MDH 1. GAPDH fehérje. A különböző helyszíni számok a 2.

A sorok az egyes sorok bal oldalán jelzett, fehérjefoltokat tartalmazó gélek kibővített területeit képviselik.

L. Banks - The role of the Human Papillomavirus E6 oncoprotein in malignant progression

A cellatípus az oszlopok fölött szerepel. A megfelelő fehérjefoltok minden sorban sárga négyzetekkel vannak jelölve.