Evolúció (biológia)

A platyhelmintek evolúciós változásai, Evolúció (biológia) – Wikipédia

Eszköztár: Evolúcióbiológia Az evolúció fogalmán a köznapi életben az élővilág történeti fejlődését értjük, vagyis azt, miként alakultak ki az évmilliók során a mai élővilág egyes csoportjai.

Tudományos megközelítésben a biológiai evolúció lényege az öröklődő tulajdonságok változása a populációk egymást követő nemzedékeiben. A populációk, más szóval népességek egy faj egymástól többé-kevésbé elhatárolt szaporodási közösségei.

Navigációs menü

Az evolúció során a populációkban egyes öröklődő jellegek megritkulnak, mások gyakoribbá válnak, vagy éppenséggel új tulajdonságok jelennek meg. Ezáltal a a platyhelmintek evolúciós változásai populációi az idők során kisebb-nagyobb mértékben különbözőkké válnak.

Adaptív és nem adaptív evolúció Eszköztár: A természetes szelekció eredményeként a populációkban a környezetnek egyre jobban megfelelő fenotípusok terjednek el, így tehát a népességek alkalmazkodnak környezetükhöz.

Ezen, kis lépésekben zajló folyamatok összességét mikroevolúciónak nevezzük. A változások halmozódásával a népességek egyedei oly mértékben eltérővé válhatnak elődeiktől, hogy már nem is tekinthetők ugyanazon fajba tartozóknak.

a platyhelmintek evolúciós változásai fotó jóindulatú papillómák

Az új fajokpopulációinakevolúciója végső soron elvezethet másféle szerveződésű, a kiindulási fajjal már csak távoli rokonságban álló csoportok kialakulásához: új nemzetségek, családok, osztályok, törzsek stb. Ezeknek a folyamatoknak az összefoglaló neve makroevolúció A populációk genetikai sokszínűsége A populációk bizonyos tulajdonságokkal egyértelműen jellemezhetők, vagyis az egyedek testfelépítésük alapvonásaiban, élettani sajátságaikban, a környezet változásaira adott válaszaikban nagymértékben hasonlítanak egymásra.

  • Biológia - évfolyam | Sulinet Tudásbázis
  • 9. fejezet - Az evolúciós változás fejlődési mechanizmusai

A legtöbb tulajdonság vonatkozásában azonban az egyedek között kisebb-nagyobb különbségek figyelhetők meg. A hasonlóság alapja, hogy a populáció egyedeinek testi sejtjeiben az ivart kialakító géneket leszámítva általában azonos számú és típusú gén található.

A sarlósejtes vérszegénységet okozó gén elterjedése.

A populáció génjeinek összessége jelenti a népesség génállományát. A génállományban minden egyes génnek rendszerint több eltérő bázissorrendű változata, allélja van.

a platyhelmintek evolúciós változásai májrák ösztrogén

Az egyedek különböző kombinációkban öröklik az allélokat, ez eredményezi az egyedek geno- és fenotípusának változatosságát. Az utódok változatossága alapvetően négy tényezőre vezethető vissza.

  • Makroevolúció: módszerek és mintázatok
  • Makroevolúció: módszerek és mintázatok | Digitális Tankönyvtár

Az első a mutáció, hiszen ez az egyetlen olyan folyamat, amely új allélokat hoz létre. A második a meiózis során lejátszódó allélkicserélődés, amely az allélok új kombinációját eredményezi egy kromoszómán. A harmadik az apai és az anyai eredetű kromoszómák véletlenszerű szétválása a meiózis során.

a platyhelmintek evolúciós változásai bélférgek kezelése csecsemőknél

Végül a negyedik a megtermékenyítés, vagyis az, hogy milyen allélösszetételű ivarsejtek egyesülnek egymással. Az allélösszetételt módosíthatják a kromoszómák szerkezetét érintő kromoszómamutációk, illetve a kromoszómaszám a platyhelmintek evolúciós változásai is. B ecslések szerint a felsorolt tényezők együttesen az emberi ivarsejtek féle változatát hozhatják létre.

A populációk genetikai sokszínűsége

Éppen ezért — az egypetéjű ikreket leszámítva — egészen valószínűtlen, hogy két megegyező genetikai állományú ember éljen a Földön. A jaguár két színváltozata A populációkban tehát változatos geno- és fenotípusú egyedek találhatók. Ez a sokszínűség az alapja a génállomány változásának, az új fajok kialakulásának, vagyis az evolúciónak.

a platyhelmintek evolúciós változásai hogyan lehet kihozni a fejhallgatót a fejéből

A populációkgenetikai vizsgálatával megállapítható az egyes tulajdonságokat kialakító allélok gyakorisága. Az allélgyakoriságok számértéke azt adja meg, hogy a gén példányainak hányad részét adják az egyes allélok a népességben. A populációk génállományában az egyes allélok gyakorisága rövidebb vagy hosszabb időtartam alatt módosul. A génállomány megváltozását az evolúciós tényezők: mutáció, természetes szelekció, genetikai sodródás, génáramlás stb.

a platyhelmintek evolúciós változásai Veszélyesek a hüvelyben lévő szemölcsök?